Leveringsvoorwaarden

1 Verzendkosten
Gratis verzending, bij alle artikelen van www.aziatischewoonaccessoires.nl geldt GEEN bijkomende verzendkosten binnen Nederland met uitzonderingen van de eilanden.

2 Levering en levertijd
Aziatische woonaccessoires.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de opvolging van geplaatste bestellingen.

LEVERTIJD:

Accessoires BINNEN 3 WERKDAGEN

Meubels in overleg BINNEN 5 WERKDAGEN. Nadat de bestelling is geplaatst en betaald is wordt door AziatischeWoonaccessoires.nl het meubel aangeboden bij de transporteur. De transporteur zal contact opnemen met de klant en in overleg komen bezorgen. Het meubel wordt wel naar binnen gebracht maar alleen op de begane grond. Wilt de klant het meubel naar boven laten tillen neem dan contact op met AziatischeWoonaccessoires.nl tegen een vergoeding kan dat dan geregeld worden.

De door Aziatische woonaccessoires.nl opgegeven levertijd is indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft Koper geen enkel recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden.
Indien een besteld artikel tijdelijk niet op voorraad is zal per e-mail aan de Koper worden aangegeven wanneer het artikel weer beschikbaar is. Het staat de Koper dan vrij de koopovereenkomst te ontbinden.
Aziatische woonaccessoires.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade of schade ontstaan door niet tijdig leveren.

3 Retourneren van artikelen
Aan Koper zal, na ontvangst van de bestelde artikelen een termijn van maximaal veertien werkdagen worden gegeven binnen welke termijn Koper gerechtigd is, zonder opgave van redenen, de koopovereenkomst alsnog te ontbinden en de artikelen zelf, mits geheel onbeschadigd, te retourneren op kosten van de verkoper. Na de genoemde periode kunnen de artikelen niet meer worden geretourneerd. Wanneer de koper de artikelen wil retourneren moet dat aan de volgende eisen voldoen: De koper geeft via een email aan de verkoper door de order te willen retourneren waarop de verkoper een label verstuurd die moet worden gebruikt om het pakket te retourneren. Indien de Koper de eerder bestelde artikelen heeft geretourneerd, zoals vermeld in het vorige lid, draagt Aziatische woonaccessoires.nl binnen 14 dagen zorg voor terugbetaling van het door Koper aan Aziatische woonaccessoires.nl betaalde aankoopbedrag.

4 Garantie en aansprakelijkheid
Aziatische woonaccessoires.nl staat er voor in dat de door haar geleverde artikelen voldoen aan de op de Website aangegeven omschrijving en streeft er naar dat de door Aziatische woonaccessoires.nl geleverde artikelen vrij zijn van verborgen materiaal- en/of fabricagefouten.
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien er sprake is van uitzetten, krimp of andere aantasting van de artikelen door verschil in klimaat en relatieve vochtigheid, indien er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht, indien beschadiging aan het artikel is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de zijde van Koper.
Aziatische woonaccessoires.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Aziatische woonaccessoires.nl.
Indien Aziatische woonaccessoires.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het gekochte artikel.
De beoordeling van een aanspraak op garantie ligt te allen tijde bij Aziatische woonaccessoires.nl